Najteže je početi, kažu, a još je teže kada imaš flešbekove na sve svoje minule godine blogganja. 😉 Prije nego se ovo pretvori u sjetno prisjećanje „mladosti“ (reče on u trideset i trećoj kao da ima tristo, barem), presjeći ću sam sebe u korijenu i samo reći da sam...